"see for a discussion" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zobacz dla dyskusji
  1. see czasownik + discussion rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    See here for a discussion of how this would work.