"encourage discussion" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj dyskusję
  1. encourage czasownik + discussion rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "I think there are things you can do using the media to encourage fuller discussion," he added.

powered by  eTutor logo