TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"hear discussions" — Słownik kolokacji angielskich

hear discussions kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz dyskusje
  1. hear czasownik + discussion rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Remember details by trying to "hear" previous discussions.