"begin discussion" — Słownik kolokacji angielskich

begin discussion kolokacja
Popularniejsza odmiana: begin discussions
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozpocznij rozmowę
  1. begin czasownik + discussion rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    None of them was making a move to begin discussions.