TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"design" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

design rzeczownik

rzeczownik + design
Kolokacji: 292
costume design • product design • fashion design • aircraft design • lighting design • engine design • garden design • landscape design • ...
design + rzeczownik
Kolokacji: 231
design team • design element • design firm • design feature • design process • design award • design studio • design flaw • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 61
(6) award, school, staff, icon
Kolokacji: 4
(10) competition, contest, show
Kolokacji: 3
(13) company, Institute, associate
Kolokacji: 3
(14) center, detail, right, point
Kolokacji: 4
(16) problem, automation, job
Kolokacji: 3
(20) Museum
Kolokacji: 2
(25) tool, flexibility
Kolokacji: 2
(26) standard, assistant, model
Kolokacji: 3
(27) approach, proposal
Kolokacji: 2
(29) criteria
Kolokacji: 1
(30) technique, method, methodology
Kolokacji: 3
(31) requirement, deficiency
Kolokacji: 2
(32) magazine, inspiration, product
Kolokacji: 3
(33) consideration, fee
Kolokacji: 2
(35) innovation, architect, classic
Kolokacji: 3
(39) challenge, environment
Kolokacji: 2
(41) cue, input, secret
Kolokacji: 3
(42) trend, course, direction, flow
Kolokacji: 4
(44) constraint, limit, limitation
Kolokacji: 3
(45) partner, contract, Partnership
Kolokacji: 3
(46) sensibility, sense
Kolokacji: 2
(47) Research, thinking
Kolokacji: 2
1. Design Research = Badania projektowe Design Research
  • It was this last detail that stopped me in my tracks when I first saw the table, at the late, lamented Design Research.
  • While job hunting, he took odd jobs, including one as a stock boy for Design Research, a national home-furnishings chain.
  • In 1953 he founded Design Research, a company that provided interior furnishings and accessories.
  • One nice French restaurant and a branch of Design Research.
  • The waste and excesses at Design Research were unbelievable.
  • Soon his Department of Design Research had a complement of more than thirty researchers.
  • Mine (for a shop called Design Research) showcased classic modern design.
  • Design Research was started by Thompson in 1953.
  • The department also includes the Institute for Design Research.
  • At Design Research, I was part of it.
2. design thinking = myślenie projektowe design thinking
(48) template, guide, paradigm
Kolokacji: 3
(50) layout, configuration
Kolokacji: 2
(51) standpoint, tolerance
Kolokacji: 2
design + czasownik
Kolokacji: 131
design features • design incorporates • design allows • design includes • design uses • design makes • design calls • design comes • ...
czasownik + design
Kolokacji: 129
study design • submit designs • create designs • include design • produce designs • build to a design • know for one's designs • ...
przymiotnik + design
Kolokacji: 450
original design • graphic design • interior design • basic design • architectural design • industrial design • intelligent design • ...
przyimek + design
Kolokacji: 29
by design • of design • including design • in design • about design • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.