"territorial design" — Słownik kolokacji angielskich

territorial design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): terytorialny projekt
  1. territorial przymiotnik + design rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The impression of Croatia as a victim of aggression with no territorial designs on anyone has been energetically and for the most part convincingly projected here.

powered by  eTutor logo