"helicopter design" — Słownik kolokacji angielskich

helicopter design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): helikopter projekt
  1. helicopter rzeczownik + design rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The engine was designed to suit a wide range of military and commercial helicopter designs.

powered by  eTutor logo