PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"depression" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

depression rzeczownik

rzeczownik + depression
Kolokacji: 6
postpartum depression • Depression Depression • childhood depression • winter depression • inbreeding depression • ...
depression + rzeczownik
Kolokacji: 15
Depression Treatment • Depression Spider-man • Depression year • Depression era • depression symptom • ...
depression + czasownik
Kolokacji: 42
depression causes • depression affects • depression forms • depression intensifies • depression moves • ...
czasownik + depression
Kolokacji: 39
treat depression • cause depression • experience depression • suffer from depression • suffer depression • include depression • ...
przymiotnik + depression
Kolokacji: 74
tropical depression • severe depression • economic depression • deep depression • clinical depression • major depression • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 16
2. economic depression = kryzys ekonomiczny economic depression
3. severe depression = poważna depresja severe depression
  • Town & Country was very popular through the 1980s, yet the 1990s saw a great depression.
  • The public paid little attention to his views, however, until the great depression came.
  • This program gave millions of people jobs during the great depression.
  • In 1873, a great depression began and continued with a few breaks until 1896.
  • He successfully developed his company during the great depression of the 1930s.
  • He experienced a great depression due to the pressure in his life.
  • The great depression and tougher times still were just ahead.
  • Growing up during the great depression put a large strain on him.
  • The first renovation took place in 1929, during the great depression.
  • The game takes place in modern times where a great depression has swept over the world.
8. manic depression = psychoza maniakalno-depresyjna manic depression
9. shallow depression = płytka depresja shallow depression
10. chronic depression = chroniczna depresja chronic depression
12. small depression = mała depresja small depression
14. mild depression = łagodna depresja mild depression
15. serious depression = poważna depresja serious depression
16. slight depression = niewielka depresja slight depression
przyimek + depression
Kolokacji: 22
including depression • of depression • from depression • with depression • for depression • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.