BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs o połowę taniej!SPRAWDŹ >>

"major depression" — Słownik kolokacji angielskich

major depression kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główna depresja
  1. major przymiotnik + depression rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    After about a month off it I felt the major depression coming back.

powered by  eTutor logo