"dead" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

dead przymiotnik

dead + rzeczownik
Kolokacji: 334
dead man • dead body • dead end • dead leaf • dead animal • dead tree • dead weight • dead silence • dead heat • dead fish • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 85
1. dead man = pusta butelka po piwie lub po winie dead man
2. dead body = zwłoki, ciało dead body
3. dead end = ślepa uliczka, droga bez przejazdu dead end
4. dead leaf = zwiędły liść dead leaf
5. dead animal = martwe zwierzę dead animal
6. dead tree = zwiędłe drzewo dead tree
7. dead weight = ciężar własny, obciążenie dead weight
8. dead silence = kompletna cisza, głucha cisza dead silence
9. dead heat = wyścig nierozstrzygnięty, wyścig remisowy dead heat
10. dead fish = śnięta ryba dead fish
11. dead soldier = pusta butelka lub puszka po alkoholu dead soldier
13. dead wood = obumarłe drzewa, obumarłe gałęzie dead wood
14. dead zone = strefa martwa dead zone
15. dead bird = martwy ptak dead bird
16. dead meat = zmarłe mięso dead meat
17. dead branch = zwiędła gałąź dead branch
19. dead girl = zmarła dziewczyna dead girl
20. dead run = bieg ze stałą szybkością dead run
21. dead husband = zmarły mąż dead husband
22. dead center = sam środek, samo centrum (czegoś) dead center
23. dead person = umarły dead person
24. dead brother = zmarły brat dead brother
25. dead woman = zmarła dead woman
26. dead father = zmarły ojciec dead father
27. dead wife = zmarła żona dead wife
28. dead one = nudna osoba dead one
29. dead cell = wyczerpana cela dead cell
30. dead child = zmarłe dziecko dead child
31. dead mother = zmarła matka dead mother
32. dead eye = zmarłe oko dead eye
33. dead son = zmarły syn dead son
34. dead dog = zdechły pies dead dog
35. dead people = apatyczni ludzie dead people
36. dead thing = zmarła rzecz dead thing
37. dead hand = niewidzialna presja, niewidoczna obecność dead hand
38. dead friend = zmarły przyjaciel dead friend
39. dead boy = zmarły chłopiec dead boy
40. dead face = zmarła twarz dead face
41. dead rat = zdechły szczur dead rat
42. dead cat = zdechły kot dead cat
43. dead stop = jak wryty (stać) dead stop
44. dead air = nagła przerwa w nadawaniu audycji dead air
46. dead king = zmarły król dead king
47. dead baby = zmarłe dziecko dead baby
48. dead giveaway = wyczerpany prezent reklamowy dead giveaway
49. dead guy = zmarły facet dead guy
50. dead language = martwy język (np. łacina) dead language
51. dead soul = zmarła dusza dead soul
52. dead grass = zwiędła trawa dead grass
53. dead skin = martwa skóra dead skin
54. dead letter = martwy przepis prawny dead letter
55. dead flesh = zmarłe ciało dead flesh
56. dead world = wymarły świat dead world
57. dead space = martwe pole dead space
58. dead spot = strefa milczenia dead spot
59. dead link = martwy link dead link
60. dead city = wymarłe miasto dead city
61. dead hero = zmarły bohater dead hero
62. dead comrade = zmarły towarzysz dead comrade
63. dead time = czas bezprądowy dead time
64. dead sister = zmarła siostra dead sister
65. dead tissue = tkanka martwa dead tissue
66. dead creature = zmarła istota żywa dead creature
67. dead plant = zwiędła roślina dead plant
68. dead enemy = zmarły wróg dead enemy
69. dead duck = plan, kóry jest do niczego dead duck
70. dead mouse = zdechła mysz dead mouse
71. dead guard = zmarły strażnik dead guard
72. dead issue = wyczerpana kwestia dead issue
73. dead flower = zwiędły kwiat dead flower
74. dead warrior = zmarły wojownik dead warrior
75. dead beast = zmarła bestia dead beast
76. dead cow = zmarła krowa dead cow
77. dead relative = zmarły krewny dead relative
78. dead war = zmarła wojna dead war
79. dead voice = martwy głos dead voice
80. dead bolt = zasuwka dead bolt
81. dead parent = zmarły rodzic dead parent
82. dead battery = rozładowany akumulator dead battery
83. dead brain = zmarły mózg dead brain
84. dead limb = zmarła kończyna dead limb
85. dead poet = zmarły poeta dead poet
czasownik + dead
Kolokacji: 41
shoot dead • stop dead • presume dead • lie dead • lay dead • drop dead • declare dead • find dead • fall dead • play dead • go dead • ...
przysłówek + dead
Kolokacji: 30
long dead • dead ahead • truly dead • legally dead • newly dead • ...
dead + przyimek
Kolokacji: 28
dead after • dead in • dead on • dead at • dead by • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.