"dead eye" — Słownik kolokacji angielskich

dead eye kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zmarłe oko
  1. dead przymiotnik + eye rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Those dead eyes were all that was left of his face.

    Podobne kolokacje:

podobne do "dead eye" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "dead eye" po angielsku — Słownik polsko-angielski

przymiotnik
dead-eyed = pozbawiony emocji, pusty (o oczach, wzroku)