"dead thing" — Słownik kolokacji angielskich

dead thing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zmarła rzecz
  1. dead przymiotnik + thing rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He had always thought him cold, like a dead thing.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo