"dead woman" — Słownik kolokacji angielskich

dead woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zmarła
  1. dead przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Had the dead woman been on the board as well?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo