"cultural" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

cultural przymiotnik

cultural + rzeczownik
Kolokacji: 642
cultural center • cultural heritage • cultural event • cultural institution • cultural history • cultural activity • cultural difference • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
2. cultural heritage = dziedzictwo kulturowe, spuścizna kulturowa cultural heritage
11. cultural exchange = wymiana kontaktów kulturalnych cultural exchange
12. cultural value = wartość kulturowa cultural value
19. cultural significance = kulturowe znaczenie cultural significance
21. cultural issue = kulturalna kwestia cultural issue
22. cultural icon = kulturowa ikona cultural icon
25. cultural reference = kulturowe odniesienie cultural reference
26. cultural phenomenon = kulturalne zjawisko cultural phenomenon
29. cultural tie = kulturowa więź cultural tie
30. Cultural Property = Kulturowa Właściwość Cultural Property
33. cultural aspect = kulturowy aspekt cultural aspect
34. cultural resource = kulturalny zasób cultural resource
36. cultural norm = kulturowa norma cultural norm
37. cultural experience = kulturalne doświadczenie cultural experience
39. cultural affair = kulturalne wydarzenie cultural affair
40. cultural development = kulturowy rozwój cultural development
41. cultural site = kulturowa witryna cultural site
42. cultural scene = kulturalna scena cultural scene
44. cultural life = życie kulturalne cultural life
45. cultural figure = kulturowa liczba cultural figure
47. cultural movement = ruch artystyczno-literacki w sztuce cultural movement
48. cultural artifact = kulturalny przedmiot cultural artifact
49. cultural anthropology = etnologia, etnografia, antropologia społeczna cultural anthropology
50. cultural impact = kulturalny wpływ cultural impact
52. cultural goings-on = kulturalne sprawy cultural goings-on
53. cultural interest = kulturowy interes cultural interest
54. cultural importance = kulturowe znaczenie cultural importance
55. cultural barrier = kulturowa bariera cultural barrier
58. cultural force = kulturowa siła cultural force
60. cultural shift = kulturalna zmiana cultural shift
61. cultural reason = kulturowy rozsądek cultural reason
62. cultural document = kulturowy dokument cultural document
63. cultural root = kulturalny korzeń cultural root
64. cultural policy = polityka kulturalna cultural policy
65. cultural elite = elita kulturalna cultural elite
66. cultural environment = środowisko kulturowe cultural environment
67. cultural association = kulturowy związek cultural association
68. cultural relation = kulturowy związek cultural relation
70. cultural community = kulturowa społeczność cultural community
72. cultural right = prawo kulturowe cultural right
73. cultural project = projekt kulturalny cultural project
74. cultural hub = kulturalna piasta cultural hub
75. cultural element = kulturalny element cultural element
76. cultural facility = kulturalny obiekt cultural facility
77. cultural link = kulturowy link cultural link
78. cultural legacy = spuścizna kulturalna cultural legacy
79. cultural imperialism = kulturalny imperializm cultural imperialism
82. cultural divide = podział kulturowy cultural divide
83. cultural achievement = kulturalne osiągnięcie cultural achievement
84. cultural trait = kulturowa cecha cultural trait
86. cultural bias = kulturalne uprzedzenia cultural bias
87. cultural sphere = sfera kulturowa cultural sphere
88. cultural trend = kulturalna tendencja cultural trend
91. cultural landmark = kulturowy punkt orientacyjny cultural landmark
93. cultural conflict = kulturalny konflikt cultural conflict
94. cultural contact = kontakty kulturalne cultural contact
96. cultural similarity = kulturowe podobieństwo cultural similarity
97. cultural understanding = kulturowe porozumienie cultural understanding
98. cultural assimilation = asymilacja kulturowa cultural assimilation
99. cultural form = kulturowa forma cultural form
100. cultural boundary = kulturowa granica cultural boundary
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 120

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.