"complete" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

complete czasownik

complete + rzeczownik
Kolokacji: 209
complete tasks • complete schooling • complete construction • complete plans • complete school • complete one's studies • ...
czasownik + complete
Kolokacji: 32
complete before clicking • constructed to complete • required to complete • fail to complete • manage to complete • need to complete • ...
complete + przyimek
Kolokacji: 43
completed until • completed within • completed before • complete by • completed during • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 28
2. completed until = skończony do czasu gdy completed until
  • He began the work in 1831 but did not complete it until 1841.
  • The change is not expected to be completed until early next year.
  • Building began in the 14th century and was not completed until the 16th.
  • Work was started in 1897 but not completed until 1901, the year he died.
  • Building began in 1909, but the west end was not completed until 1935.
  • The work started in 1941, but was not completed until 1960.
  • But county officials have said the plan would not be completed until 2005.
  • Federal officials say the studies will not be completed until 1993 or 1994.
  • The first road to the site was not completed until 1933.
  • As a result, the work was not completed until the 1880s.
3. complete by = kończyć przez complete by
11. complete at = kończyć przy complete at
13. completed on = skończony na completed on
complete + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 46
successfully complete • fully completed • newly completed • finally completed • once completed • partially completed • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.