BUSINESS ENGLISH -50%!Kup roczny kurs za połowę ceny. Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"complete" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

complete czasownik

complete + rzeczownik
Kolokacji: 209
complete tasks • complete schooling • complete construction • complete plans • complete school • complete one's studies • ...
czasownik + complete
Kolokacji: 32
complete before clicking • constructed to complete • required to complete • fail to complete • manage to complete • need to complete • ...
complete + przyimek
Kolokacji: 43
completed until • completed within • completed before • complete by • completed during • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 28
2. completed until = skończony do czasu gdy completed until
3. complete by = kończyć przez complete by
  • The first four will be completed before the end of the year.
  • The study may be completed before the end of the year.
  • Even then, the work could not be completed before 2010.
  • Work began on the building in 1927 and completed before the end of 1930.
  • They are to be completed during or before the year 2016.
  • The building was completed for the beginning in 2010, before the start of new school year.
  • The work will probably not be completed before the fall of 1988.
  • It was the last film she completed before her death.
  • Senate leaders want to complete work on the bill before the end of the weekend.
  • It was completed by May, 1984, two years before his death in 1986.
11. complete at = kończyć przy complete at
13. completed on = skończony na completed on
complete + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 46
successfully complete • fully completed • newly completed • finally completed • once completed • partially completed • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.