"clear" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

clear przymiotnik

clear + rzeczownik
Kolokacji: 399
clear sky • clear view • clear evidence • clear picture • clear message • clear sign • clear indication • clear signal • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(1) sky, weather
Kolokacji: 2
(10) vision, eye, sight, lens
Kolokacji: 4
(11) shot, opportunity, chance
Kolokacji: 3
(15) plastic, vinyl
Kolokacji: 2
(43) implication, inference
Kolokacji: 2
(44) strategy, incentive, bubble
Kolokacji: 3
1. clear skin = gładka cera, czysta cera (pozbawiona defektów) clear skin
2. clear sealer = przezroczysty łowca fok clear sealer
3. clear varnish = lakier bezbarwny (do drewna itp.) clear varnish
4. clear lacquer = przezroczysty lakier clear lacquer
5. clear surface = czysta powierzchnia clear surface
6. clear coating = czysta powłoka clear coating
7. clear coat = czysty płaszcz clear coat
8. clear covering = czyste przykrywanie clear covering
  • Swelling of the clear covering (cornea) of the iris.
  • Anesthetic drops also are used to numb the clear covering (cornea) over the iris, the colored part of the eye.
  • It permanently changes the shape of the cornea, which is the clear covering of the front of the eye.
  • Fluid buildup in the clear covering of the eye (corneal edema).
  • Cloudiness of the clear covering (cornea) over the iris.
  • The wires pulsed within clear coverings as they ran from the Druid to a bank of clear glass containers.
  • He opened the Nash's trunk and turned on a small flashlight with a piece of red glass over the bulb instead of the usual clear covering.
  • Trabeculotomy is a good choice for children who have congenital glaucoma when the clear covering (cornea) over the iris is cloudy.
  • Swelling of the clear covering of the eye (corneal edema).
  • Crystals in the cornea (the clear covering of the eye)
(50) need, lack, demand
Kolokacji: 3
(51) standard, measure, benchmark
Kolokacji: 3
(54) broth, soup, liquor
Kolokacji: 3
(58) congestion, diagnosis
Kolokacji: 2
(59) bottle, bag, container
Kolokacji: 3
(60) mission, hierarchy
Kolokacji: 2
(61) cut, cutting, Fork, visor
Kolokacji: 4
(63) spring, stretch, mucus, drop
Kolokacji: 4
(64) blue, azure
Kolokacji: 2
(65) stand, bias, stance
Kolokacji: 3
(68) pathway, lane
Kolokacji: 2
(69) sunlight, moonlight
Kolokacji: 2
(70) dome, imprint, cube
Kolokacji: 3
(71) chain, concern, film
Kolokacji: 3
(72) resin, polyurethane
Kolokacji: 2
(73) recording, tape
Kolokacji: 2
czasownik + clear
Kolokacji: 44
make clear • become clear • steer clear • keep clear • come clear • stand clear • grow clearer • run clear • look clear • pull clear • ...
przysłówek + clear
Kolokacji: 74
pretty clear • perfectly clear • entirely clear • abundantly clear • absolutely clear • immediately clear • fairly clear • completely clear • ...
clear + przyimek
Kolokacji: 29
clear about • clear to • clear from • clear on • clear in • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.