"clear coat" — Słownik kolokacji angielskich

clear coat kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czysty płaszcz
  1. clear przymiotnik + coat rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Polished wheels may or may not be protected by a clear coat.

    Podobne kolokacje: