"clear coating" — Słownik kolokacji angielskich

clear coating kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czysta powłoka
  1. clear przymiotnik + coating rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This thick, clear coating is applied over inner surfaces of neutral colors.

    Podobne kolokacje: