"clear sealer" — Słownik kolokacji angielskich

clear sealer kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przezroczysty łowca fok
  1. clear przymiotnik + sealer rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Stain lasts about three years, and is more scuff-resistant than clear sealer.

    Podobne kolokacje: