KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"card" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

card rzeczownik

rzeczownik + card
Kolokacji: 197
credit card • Christmas card • business card • report card • identity card • identification card • ID card • trump card • memory card • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 52
2. Christmas card = kartka świąteczna, kartka bożonarodzeniowa Christmas card
  • I step forward and hand the girl my business card.
  • He kept talking about himself and I asked him for his business card.
  • He gave her a business card with the phone number of his company.
  • He gave her his business card and she called a few days later.
  • Some people have them on business cards, others do not.
  • His business card included a picture of himself as a 4-year-old.
  • That was when he gave the President the business card.
  • I can go and get a run of business cards done at some point.
  • I made a business card with the pay phone number on it.
  • You can hand out a business card that says anything.
4. report card = świadectwo szkolne report card
7. ID card = dowód osobisty ID card
8. trump card = atut, karta atutowa (kolor będący w stanie przebić inne kolory, np. w brydżu) trump card
9. memory card = karta pamięci (do aparatu cyfrowego) memory card
11. index card = karta katalogowa index card
12. debit card = karta debetowa debit card
13. video card = karta graficzna video card
14. library card = karta biblioteczna library card
15. graphics card = karta graficzna graphics card
17. membership card = karta członkowska membership card
18. gift card = karta podarunkowa, karta upominkowa, bon towarowy, talon na zakupy (dawany w prezencie) gift card
19. trading card = karta z wizerunkiem, obrazek tematyczny (dla kolekcjonerów) trading card
20. title card = plansza tekstowa title card
21. Visa card = Karta wizy Visa card
22. birthday card = kartka urodzinowa birthday card
23. tour card = karta wycieczki tour card
24. race card = program wyścigów konnych race card
25. bank card = karta kredytowa bank card
26. SD card = Karta SD SD card
27. Hallmark Card = Cecha charakterystyczna Karta Hallmark Card
28. registration card = karta rejestracji registration card
29. charge card = karta rozliczeniowa charge card
30. phone card = karta telefoniczna phone card
31. cue card = teleprompter cue card
32. lineup card = lineup karta lineup card
33. card of the suit = karta koloru card of the suit
34. Orson Scott Card = Orson Scott Karta Orson Scott Card
35. post card = kartka pocztowa, pocztówka, widokówka post card
36. ATM card = karta do bankomatu, karta bankomatowa ATM card
37. punch card = karta perforowana punch card
38. holiday card = karta turystyczna holiday card
39. network card = karta sieciowa network card
40. credit debit card = kredyt karta debetowa credit debit card
41. union card = legitymacja związkowa union card
42. score card = karta zapisu score card
43. fare card = karta opłaty za przejazd fare card
44. gold card = złota karta kredytowa gold card
45. file card = fiszka file card
46. expansion card = karta rozszerzenia, karta rozbudowy expansion card
47. hole card = zakryta karta hole card
48. note card = kartka okolicznościowa note card
49. ration card = kartka na żywność lub inne towary ration card
50. discount card = karta rabatowa discount card
51. Day card = Karta całodzienna Day card
52. security card = karta ochrony security card
card + rzeczownik
Kolokacji: 89
card game • card table • card reader • card holder • card company • credit card debt • card player • credit card company • ...
card + czasownik
Kolokacji: 58
card says • card contains • card features • card shows • card comes • ...
czasownik + card
Kolokacji: 82
play cards • call cards • sell cards • invent the Christmas card • put one's cards • offer cards • make with a credit card • include cards • ...
przymiotnik + card
Kolokacji: 103
wild card • yellow card • green card • smart card • red card • new card • high card • major card • small card • prepaid card • key card • ...
przyimek + card
Kolokacji: 19
of cards • at cards • with cards • for cards • by credit card • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.