"card" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

card rzeczownik

rzeczownik + card
Kolokacji: 197
credit card • Christmas card • business card • report card • identity card • identification card • ID card • trump card • memory card • ...
card + rzeczownik
Kolokacji: 89
card game • card table • card reader • card holder • card company • credit card debt • card player • credit card company • ...
card + czasownik
Kolokacji: 58
card says • card contains • card features • card shows • card comes • ...
czasownik + card
Kolokacji: 82
play cards • call cards • sell cards • invent the Christmas card • put one's cards • offer cards • make with a credit card • include cards • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 41
2. call cards = karty rozmowy telefonicznej call cards
3. sell cards = sprzedaj karty sell cards
4. invent the Christmas card = wymyśl kartkę bożonarodzeniową invent the Christmas card
5. put one's cards = kłaść czyjś karty put one's cards
6. offer cards = karty oferty offer cards
8. make cards = marki karty make cards
9. leave one's card = wychodzić czyjś karta leave one's card
11. make with a credit card = zrób z kartą kredytową make with a credit card
13. keep one's cards = trzymać czyjś karty keep one's cards
14. sign cards = karty znaku sign cards
15. obtain a card = uzyskaj kartę obtain a card
16. earn one's card = zarabiać czyjś karta earn one's card
19. send a card = wyślij kartę send a card
20. card is discarded = karta jest wyrzucona card is discarded
25. card is placed = karta jest położona card is placed
33. lose one's card = przegrywać czyjś karta lose one's card
34. appear on credit cards = pojaw się na kartach kredytowych appear on credit cards
35. buy a card = kup kartę buy a card
36. find a card = znajdź kartę find a card
37. lay one's cards = kłaść czyjś karty lay one's cards
39. read the card = przeczytaj kartę read the card
41. pay with a credit card = płacić kartą kredytową, płacić kartą pay with a credit card
przymiotnik + card
Kolokacji: 103
wild card • yellow card • green card • smart card • red card • new card • high card • major card • small card • prepaid card • key card • ...
przyimek + card
Kolokacji: 19
of cards • at cards • with cards • for cards • by credit card • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.