"card" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

card rzeczownik

rzeczownik + card
Kolokacji: 197
credit card • Christmas card • business card • report card • identity card • identification card • ID card • trump card • memory card • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 52
(2) Christmas, season, MB
Kolokacji: 3
(4) report, paper
Kolokacji: 2
1. report card = świadectwo szkolne report card
2. paper card = papierowa karta paper card
(8) baseball, lineup
Kolokacji: 2
(9) debit, fare, ration, menu
Kolokacji: 4
(10) index, palm
Kolokacji: 2
(11) video, graphic, picture
Kolokacji: 3
(15) birthday, holiday, Day
Kolokacji: 3
(17) race, replacement, capture
Kolokacji: 3
(18) SD, South
Kolokacji: 2
(19) Hallmark, bingo, Rolodex
Kolokacji: 3
(21) phone, telephone, sound
Kolokacji: 3
(22) cue, data, information
Kolokacji: 3
(23) suit, invitation, prayer
Kolokacji: 3
(25) ATM, press, adapter
Kolokacji: 3
(28) union, time, flash, death
Kolokacji: 4
(29) score, game, number
Kolokacji: 3
(30) gold, platinum
Kolokacji: 2
(31) expansion, test, compass
Kolokacji: 3
(32) hole, health, blister
Kolokacji: 3
(36) Oyster, Octopus
Kolokacji: 2
(37) Andrew, David
Kolokacji: 2
(38) sympathy, affinity
Kolokacji: 2
(39) loyalty, Club, Guild
Kolokacji: 3
(40) interface, SCSI
Kolokacji: 2
(41) voting, ballot, voter
Kolokacji: 3
(43) warning, reply, teller
Kolokacji: 3
(45) Pokemon, isa, Andy, VGA, IBM
Kolokacji: 5
(46) lobby, Centurion
Kolokacji: 2
(47) scratch, SAG
Kolokacji: 2
(48) wallet, shuffling
Kolokacji: 2
(49) Master, authorization
Kolokacji: 2
(50) modem, tuner
Kolokacji: 2
(51) China, Sear
Kolokacji: 2
card + rzeczownik
Kolokacji: 89
card game • card table • card reader • card holder • card company • credit card debt • card player • credit card company • ...
card + czasownik
Kolokacji: 58
card says • card contains • card features • card shows • card comes • ...
czasownik + card
Kolokacji: 82
play cards • call cards • sell cards • invent the Christmas card • put one's cards • offer cards • make with a credit card • include cards • ...
przymiotnik + card
Kolokacji: 103
wild card • yellow card • green card • smart card • red card • new card • high card • major card • small card • prepaid card • key card • ...
przyimek + card
Kolokacji: 19
of cards • at cards • with cards • for cards • by credit card • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.