"card" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

card rzeczownik

rzeczownik + card
Kolokacji: 197
credit card • Christmas card • business card • report card • identity card • identification card • ID card • trump card • memory card • ...
card + rzeczownik
Kolokacji: 89
card game • card table • card reader • card holder • card company • credit card debt • card player • credit card company • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 20
2. credit card bill = rachunek karty kredytowej credit card bill
3. credit card account = konto karty kredytowej credit card account
4. card check = karta czek card check
5. card account = konto karty card account
6. card reading = czytanie karty card reading
7. card bill = rachunek karty card bill
8. Andrew H. Card Jr. = Andrew H. Karta Jr. Andrew H. Card Jr.
(5) debt, loan
Kolokacji: 3
(7) trick, fraud, shark
Kolokacji: 4
(8) system, design, scheme
Kolokacji: 3
(9) room, slot
Kolokacji: 2
(12) deck, Stud, spot, club, poker
Kolokacji: 5
(13) file, fee, charge
Kolokacji: 3
(15) manufacturer, industry, maker
Kolokacji: 3
(17) machine, sorter
Kolokacji: 2
(18) purchase, receipt
Kolokacji: 2
card + czasownik
Kolokacji: 58
card says • card contains • card features • card shows • card comes • ...
czasownik + card
Kolokacji: 82
play cards • call cards • sell cards • invent the Christmas card • put one's cards • offer cards • make with a credit card • include cards • ...
przymiotnik + card
Kolokacji: 103
wild card • yellow card • green card • smart card • red card • new card • high card • major card • small card • prepaid card • key card • ...
przyimek + card
Kolokacji: 19
of cards • at cards • with cards • for cards • by credit card • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.