ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"call" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

call rzeczownik

rzeczownik + call
Kolokacji: 81
phone call • telephone call • conference call • roll call • curtain call • distress call • emergency call • bird call • casting call • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 26
1. phone call = rozmowa telefoniczna phone call
2. telephone call = rozmowa telefoniczna telephone call
3. conference call = rozmowa konferencyjna (przez telefon) conference call
4. roll call = rozmowa telefoniczna rolki roll call
5. curtain call = wywołanie aktora przed kurtynę curtain call
6. distress call = wzywanie pomocy distress call
8. bird call = ptasi śpiew bird call
9. casting call = rozmowa telefoniczna castingu casting call
10. house call = wizyta domowa (np. lekarska) house call
11. judgment call = subiektywna opinia judgment call
12. radio call = rozmowa telefoniczna radiowa radio call
13. clarion call = larum, wezwanie clarion call
14. courtesy call = kurtuazyjna wizyta lub rozmowa telefoniczna courtesy call
15. information call = rozmowa telefoniczna informacji information call
16. call of duty = poczucie obowiązku call of duty
17. margin call = wezwanie do uzupełnienia depozytu margin call
18. voice call = połączenie głosowe voice call
19. alarm call = budzenie telefoniczne alarm call
20. siren call = syreni śpiew siren call
21. wake-up call = pobudka (wydarzenie, doświadczenie uświadamiające, że należy coś zmienić w swoim życiu) wake-up call
22. telephone conference call = telekonferencja telefoniczna telephone conference call
23. morning call = poranna pobudka morning call
24. port call = rozmowa telefoniczna portowa port call
25. bugle call = hejnał bugle call
26. wakeup call = wakeup rozmowa telefoniczna wakeup call
call + rzeczownik
Kolokacji: 24
call center • call sign • call letter • call girl • call button • ...
call + czasownik
Kolokacji: 71
call comes • call seeking • call goes • call makes • call says • Call costs • call asking • ...
czasownik + call
Kolokacji: 94
return calls • reject calls • resist calls • ignore calls • make calls • prompt calls • say in a conference call • wait for one's call • ...
przymiotnik + call
Kolokacji: 173
close call • long-distance call • incoming call • anonymous call • urgent call • tough call • international call • local call • bad call • ...
przyimek + call
Kolokacji: 31
despite calls • on call • to calls • of calls • with calls • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.