"wzajemny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wzajemny" po polsku — Słownik angielsko-polski

wzajemny

Reciprocal Link Exchange
przymiotnik
 1. mutual **
  • wzajemny (np. szacunek, sympatia)
   held in common by two or more parties
   Mutual respect is very important in marriage. (Wzajemny szacunek jest bardzo ważny w małżeństwie.)
   Our mutual trust was everything to me. (Nasze wzajemne zaufanie było dla mnie wszystkim.)
 2. reciprocal