"wycie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wycie" po polsku

wycie

obrazek do "howl" po polsku
rzeczownik
 1. howl , howling
  • wycie, ryk
   I'm going to go deaf if he doesn't stop this howling! (Ogłuchnę jeśli on nie przestanie tak wyć!)
   The howl of a wolf curdled my blood. (Wycie wilka zmroziło mi krew w żyłach.)
   I can't stand this dog and his howling. (Nie mogę znieść tego psa i jego wycia.)
 2. bay ****
  • ujadanie, wycie
   Wolves' bay was heard all night. (Wycie wilków było słyszalne przez całą noc.)
   The dog's bay was impossible. (Ujadanie psa było nie do wytrzymania.)
 3. scream ***
  • wycie, huk (np. odrzutowca) [policzalny]
   The scream of the jet plane woke up our son. (Wycie odrzutowca obudziło naszego syna.)
   The scream of the washing machine is unbearable. (Huk pralki jest nie do wytrzymania.)
 4. wail *
 5. yelp
 6. hoot
 7. bluster
  • wycie, ryk (np. wiatru, sztormu)
 8. roaring
 9. wailing
 10. hooting
 11. bellowing
 12. ululation
 13. behowling
 14. ululating
  • wycie (o zwierzęciu), hukanie (o sowie)
 15. yawling  
 16. yowling
 17. wauling , także: wawling
 18. gurl ScoE
obrazek do "howl" po polsku
czasownik
 1. bay ****
  • ujadać, wyć (o psie)
   Dogs that bay all the time should wear muzzles. (Psy, które ujadają cały czas, powinny nosić kagańce.)
   My dog bays when someone passes our house. (Mój pies ujada, kiedy ktoś mija nasz dom.)
 2. howl *
  • wyć (np. pies, wilk)
   The dog howled because he was alone in the house. (Pies wył, bo był sam w domu.)
   The wolves howl to the moon. (Wilki wyją do księżyca.)
   link synonim: yell
  • wyć, ryczeć
   The girl was howling because she was hungry. (Dziewczynka wyła, bo była głodna.)
   The man howled with pain because he'd lost his sister. (Mężczyzna wył z bólu, bo stracił swoją siostrę.)
   "Why are you howling with laughter?" "His joke was so funny." ("Dlaczego ryczycie ze śmiechu?" "Jego żart był taki zabawny.")
   link synonimy: yowl, roar
 3. yell *** , yell out  
  Tom yelled in pain when he touched his wound. (Tom zawył z bólu, kiedy dotknął swojej rany.)
  Stop yelling, the baby has just fallen asleep. (Przestań wyć, dziecko dopiero co zasnęło.)
  link synonim: howl
 4. scream ***
  • wyć (np. o syrenie policyjnej) [nieprzechodni]
   The police siren screamed so loud, it woke me up. (Policyjna syrena wyła tak głośno, że mnie obudziła.)
   The ambulance siren screamed and speeded through the streets. (Karetka wyła i pędziła ulicami.)
 5. roar **
  • ryczeć, wyć (np. silnik) [nieprzechodni]
   The engines of the plane roared. (Silniki samolotu zaryczały.)
   The machine roared so loudly that we couldn't talk. (Maszyna wyła tak głośno, że nie mogliśmy rozmawiać.)
   link synonim: howl
 6. bellow *
  • zaryczeć, ryknąć, wyć, zawyć
   The man bellowed at me and I ran away. (Facet ryknął na mnie i uciekłem.)
   The bull bellowed when he saw a bullfighter. (Byk zaryczał, gdy zobaczył toreadora.)
   A wounded soldier bellowed in pain. (Ranny żołnierz zawył z bólu.)
 7. wail *
 8. hoot
 9. yowl
 10. yawl  
 11. ululate
 12. behowl
 13. waul , także: wawl

Powiązane zwroty — "wycie"

rzeczownik
czasownik
zawyć = yawp , także: yaup

powered by  eTutor logo