"write this book" — Słownik kolokacji angielskich

write this book kolokacja
Popularniejsza odmiana: write a book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz tę książkę
  1. write czasownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He also wrote several books on his life and art.

    Podobne kolokacje:

podobne do "write this book" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "write this book" po angielsku — Słownik polsko-angielski

inne