"wpajanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wpajanie" po polsku

wpajanie

rzeczownik
 1. imprinting  
 2. instillation , instillment
  • wpajanie (np. wartości)
 3. imbuing
 4. engraining , także: ingraining
 5. implanting
 6. instiling British English , instilling American English
 7. inculcating
czasownik
 1. drill **
  • wyuczyć (przez powtarzanie), wpoić (komuś coś) [TRANSITIVE]
   I drilled students in English pronunciation. (Wpoiłem studentom angielską wymowę.)
   She drilled in German vocabulary. (Ona wyuczyła się niemieckiego słownictwa.)
   I had to drill the multiplication table. (Musiałem wyuczyć się tabliczki mnożenia.)
 2. impress something on somebody
phrasal verb
 1. beat in
czasownik
 1. drill something into somebody
  • wpoić coś komuś (np. zasady)
   "Don't talk to strangers" - my parents drilled that into me when I was young. ("Nie rozmawiaj z nieznajomymi" - moi rodzice wpoili mi to kiedy byłem młody.)
 2. instill something into somebody , instil something into somebody  

powered by  eTutor logo