"wpajać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wpajać" po polsku

wpajać

czasownik
 1. implant **
 2. imbue
 3. instil British English , instill American English
 4. inculcate
 5. engrain , ingrain
czasownik
 1. drill **
  • wyuczyć (przez powtarzanie), wpoić (komuś coś) [TRANSITIVE]
   I drilled students in English pronunciation. (Wpoiłem studentom angielską wymowę.)
   She drilled in German vocabulary. (Ona wyuczyła się niemieckiego słownictwa.)
   I had to drill the multiplication table. (Musiałem wyuczyć się tabliczki mnożenia.)
 2. impress something on somebody
phrasal verb
 1. beat in
czasownik
 1. drill something into somebody
  • wpoić coś komuś (np. zasady)
   "Don't talk to strangers" - my parents drilled that into me when I was young. ("Nie rozmawiaj z nieznajomymi" - moi rodzice wpoili mi to kiedy byłem młody.)
 2. instill something into somebody , instil something into somebody  

powered by  eTutor logo