"wezbranie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wezbranie" po polsku

czasownik
 1. rise *****
  • wzbierać, wznosić się (np. w powietrze) [nieprzechodni]
   The balloon rose into the air. (Balonik wzniósł się w powietrze.)
   I had a dream I rose to the air. (Miałem sen, że wznosiłem się w powietrze.)
 2. well , ***** , well up
  • wzbierać (np. złość, furia) termin literacki
   A feeling of disgust welled up inside Tom. (Uczucie obrzydzenia wezbrało w Tomie.)
   Anger welled up in Jon and he hit his friend. (Złość wezbrała w Jonie i uderzył swojego kolegę.)
 3. surge **
  • wzbierać (się), kipieć (o falach)
   The wind got stronger, so the waves surged. (Wiatr stał się silniejszy, więc fale wezbrały.)
 4. flood ***
  • wzbierać (np. o uczuciu) [przechodni/nieprzechodni]
   Memories flooded me when I least expected it. (Wspomnienia wezbrały we mnie, kiedy tego najmniej się spodziewałem.)
   A lot of different emotions flooded me when I saw them together. (Wiele różnych emocji wezbrało we mnie, kiedy zobaczyłam ich razem.)
phrasal verb
 1. boil up
czasownik
 1. swell **
  • wezbrać (np. o morzu) [nieprzechodni]
   The sea swelled, we have to go back to the harbor. (Morze wezbrało, musimy wracać do portu.)
phrasal verb
 1. boil over

Powiązane zwroty — "wezbranie"

rzeczownik

powered by  eTutor logo