"want one's book" — Słownik kolokacji angielskich

want one's book kolokacja
Popularniejsza odmiana: want the book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chcieć czyjś książka
  1. want czasownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The person who wants the book the most usually gets it.

    Podobne kolokacje: