"want the book" — Słownik kolokacji angielskich

want the book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chciej książka
  1. want czasownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The person who wants the book the most usually gets it.

    Podobne kolokacje: