BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"wandered to" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "wandered to" po angielsku

czasownik
 1. wędrować, włóczyć się, szwendać się [INTRANSITIVE]
  Jack wandered about the living room. (Jack wędrował po salonie.)
  She's probably still wandering around. (Ona prawdopodobnie ciągle włóczy się po okolicy.)
 2. błąkać się, tułać [TRANSITIVE]
 3. błądzić (np. myślami) [INTRANSITIVE]
  The minute I looked at her, my mind started to wander. (W chwili gdy na nią spojrzałem, mój umysł zaczął błądzić.)
  My students never allow their minds to wander during my lessons. (Moi uczniowie nigdy nie pozwalają sobie błądzić myślami podczas moich lekcji.)
 4. zbaczać (w rozmowie) [INTRANSITIVE]
  We were to talk business but we wandered off topic. (Mieliśmy rozmawiać o interesach, ale zboczyliśmy z tematu.)
 5. wędrować (wzrokiem) [INTRANSITIVE]
  His eyes wandered to her chest. (Jego wzrok powędrował na jej klatkę piersiową.)
  Her gaze is wandering along the group. (Jej wzrok błądzi po grupie.)
 6. płynąć zakolami (o rzecze) [INTRANSITIVE]
  The Oder wanders in Poland. (Odra płynie zakolami po Polsce.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. przechadzka, wędrówka British English
  I asked him to go for a wander with me. (Poprosiłem go, by poszedł ze mną na przechadzkę.)
  I went for a wander around the forest. (Poszedłem na przechadzkę po lesie.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. oddalać się, odłączać się [INTRANSITIVE]
  Our teacher told us not to wander. (Nasz nauczyciel powiedział nam, by się nie oddalać.)
  He wandered off and lost himself in the city. (On odłączył się i zgubił się w mieście.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"wandered to" — Słownik kolokacji angielskich

wandered to kolokacja
Popularniejsza odmiana: wander to
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przechadzać się aby
 1. wander czasownik + to przyimek
  Zwykła kolokacja

  His mind wandered back to the old woman and her fear.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo