ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

wędrować, włóczyć się, szwendać się

wander

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

Jack wandered about the living room. = Jack wędrował po salonie.