ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"błądzić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "błądzić" po polsku

błądzić

czasownik
 1. stray *
  • błądzić, błąkać się, zabłąkać się
   The sheep strayed onto the road. (Owce zabłąkały się na drodze.)
   I strayed too far from the footpath and got lost. (Błąkałem się zbyt daleko od ścieżki i zgubiłem się.)
   My thoughts strayed for a moment. (Moje myśli zboczyły z tematu na chwilę.)
 2. rove *
  • błądzić, błąkać się, włóczyć się
   His eyes roved over her face. (Jego oczy błądziły po jej twarzy.)
   She has been roving around the country for 2 years. (Ona włóczy się po kraju od 2 lat.)
 3. wander **
  • błądzić (np. myślami) [nieprzechodni]
   The minute I looked at her, my mind started to wander. (W chwili gdy na nią spojrzałem, mój umysł zaczął błądzić.)
   My students never allow their minds to wander during my lessons. (Moi uczniowie nigdy nie pozwalają sobie błądzić myślami podczas moich lekcji.)
 4. meander
 5. err
 6. go astray
 7. estray
 8. extravagate
idiom
 1. fly blind
phrasal verb
 1. blunder along
 1. rove around

Powiązane zwroty — "błądzić"

rzeczownik
błąd = mistake +13 znaczeń
przymiotnik
błędny = wrong , także: wrang Scottish English dialekt +14 znaczeń
inne
idiom
przysłówek
błędnie = mistakenly +7 znaczeń
czasownik
zabłądzić = lose one's way +1 znaczenie
wykrzyknik
powiedzenie
Zobacz także: błądzić bez celu

"błądzić" — Słownik kolokacji angielskich

go astray kolokacja
 1. go czasownik + astray przysłówek = iść złą drogą, gubić się, błądzić, schodzić na manowce
  Bardzo silna kolokacja

  You can try to keep them from going astray by talking to.

  Podobne kolokacje:
fly blind kolokacja
 1. fly czasownik + blind przymiotnik = błądzić, domyślać się, polegać na intuicji
  Zwykła kolokacja

  For the last hour, they'd been flying blind through thick fog.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo