"tylu" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "tylu" po polsku

tylu

przymiotnik
 1. so many ****
  • tylu (przy rzeczowniku policzalnym)
   I didn't know that so many people suffer from insomnia. (Nie wiedziałem, że tylu ludzi cierpi na bezsenność.)
   I've never seen so many spiders in one place. (Nigdy nie widziałem tyle pająków w jednym miejscu.)
 2. so much ****
  • tylu (przy rzeczowniku niepoliczalnym)
   I have never seen so much pain. (Nigdy nie widziałem tyle cierpienia.)
 1. as much **** , that much **
  • tyle, aż tyle, tyleż
   We don't need as much fish. (Nie potrzebujemy tyle ryby.)
   I can't eat as much food. I'm on a diet. (Nie mogę zjeść aż tyle jedzenia. Jestem na diecie.)

powered by  eTutor logo