"track time" — Słownik kolokacji angielskich

track time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas w konkurencjach biegowych
 1. track rzeczownik + time rzeczownik
  Bardzo luźna kolokacja

  Price: $100 for a day of track time.

  Podobne kolokacje:
 2. track czasownik + time rzeczownik
  Bardzo luźna kolokacja

  The taxi meters track time as well as miles in a typical taxi fare.

  Podobne kolokacje: