"track" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

track czasownik

track + rzeczownik
Kolokacji: 63
track one's movements • track one's progress • track sales • track changes • track one's computer activities • ...
czasownik + track
Kolokacji: 9
allow to track • try to track • used to track • begin tracking • try to track down • ...
track + przyimek
Kolokacji: 34
track down • track across • track through • track by • track with • ...
track + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 31
closely track • track westward • actively track • eventually track • easily track • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.