"relocation" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "relocation" po angielsku

relocation

rzeczownik
 1. przeniesienie
  These are measures that combat the relocation of companies. (Środki te mają zapobiegać przenoszeniu przedsiębiorstw.)
  Relocation of this kind is detrimental to our interests in many ways. (Pod wieloma względami takie przeniesienie szkodzi naszym interesom.)
 2. przesiedlenie
  Not a single one of them has ever resisted relocation. (Żaden z nich nie opierał się przesiedleniu.)
  Cultures have been destroyed in every forced relocation in history. (Przy każdym przymusowym przesiedleniu w historii niszczone były kultury.)
 3. przeprowadzka (do innej miejscowości)
  We are planning a relocation to London. (Planujemy przeprowadzkę do Londynu.)
 4. relokacja
  We used him for witness relocation from time to time. (Od czasu do czasu używaliśmy go do relokacji świadków.)
  I can negotiate the terms of their relocation. (Mogę negocjować warunki ich relokacji.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo