"rów" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rów" po polsku

rów

The ditch for the wall in the Ditches Ditch photo
rzeczownik
 1. ditch *  
  He lost control of his car and went into a ditch. (On stracił panowanie nad samochodem i wjechał do rowu.)
  The front part of the vehicle hung over the ditch. (Przednia część samochodu zawisła nad rowem.)
 2. channel ***
  • kanał, kanalik, rów (np. irygacyjny) [COUNTABLE]
   There is plenty of irrigation channels in this field. (Na tym polu jest mnóstwo rowów irygacyjnych.)
   A system of channels allows water to flow to the soil. (System kanałów pozwala wodzie przepływać do ziemi.)
 3. trench *
  • rów, wykop [COUNTABLE]
   Workers dug a trench to install the sewage system. (Robotnicy wykopali rów, aby zainstalować kanalizację.)
 4. gully British English , gulch American English
 5. dyke , dike
 6. gulley , gully  
 7. delf  
przymiotnik
 1. nullah

powered by  eTutor logo