"prokurator" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "prokurator" po polsku

prokurator

rzeczownik
 1. prosecutor ***
  • prokurator, oskarżyciel [COUNTABLE]
   As the prosecutor, how do you feel about the court's decision? (Jako prokurator, jak odnosi się pan do decyzji sądu?)
   I'm a good prosecutor, but I will make a great judge. (Jestem dobrym prokuratorem, ale będę wybitnym sędzią.)
 2. the prosecution **
  • oskarżyciel, prokurator
   The prosecution may call its next witness. (Oskarżyciel może wezwać kolejnego świadka.)
 3. prosecuting attorney , Pros. Atty. (skrót)
 4. prosecution counsel  
 5. attorney for prosecution  
 6. public prosecutor
 7. procurator   Scottish English

"prokurator" — Słownik kolokacji angielskich

public prosecutor kolokacja
 1. public przymiotnik + prosecutor rzeczownik = oskarżyciel publiczny, prokurator
  Bardzo silna kolokacja

  The public prosecutor's department took an indictment out against him in 1925.

powered by  eTutor logo