PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"pomarszczony" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pomarszczony" po polsku

pomarszczony

przymiotnik
 1. rolling **
  • zmarszczony, pomarszczony (tafla wody)
   I looked at the rolling surface of the lake. (Popatrzyłem na pomarszczoną powierzchnię jeziora.)
   The rolling water doesn't allow us to see the fish. (Pomarszczona woda nie pozwala nam zobaczyć ryby.)
 2. wrinkled
 3. corrugated
 4. lined
 5. ruffled
 6. wizened , także: wizen
 7. dried-up
  • pomarszczony (o wysuszonym owocu)
 8. creasy
 9. puckered  
 10. wrinkly , także: wrinklie
 11. shrivelled , shriveled AmE
 12. pruney
 13. rugose
 14. pruny
 15. liney , liny  
czasownik
 1. full *****
 2. drape *
  • drapować, marszczyć (materiał)
   That's what makes the pants drape so well. (To przez to spodnie drapują się tak dobrze.)
 3. gather , ***
 4. ruck , ruckle BrE
 5. crape
 6. cockle ,
 7. crimple
 8. corrugate
 9. gauffer , goffer
 10. goffer
 11. runkle
 12. rimple
Wrinkles
czasownik
 1. wrinkle *
 2. bunch ***
  • zmarszczyć się, pomarszczyć się (o materiale)
   The wrapping bunched up around the gift. (Opakowanie pomarszczyło się dookoła prezentu.)
   Oh no, my shirt has bunched! (O nie, moja koszula się pomarszczyła!)
 3. shrivel
 4. frounce