TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"not nearly" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "not nearly" po angielsku

not nearly

przysłówek
 1. wcale nie

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przysłówek
 1. niemal, prawie  BrE
  It's been nearly two days. (Minęły prawie dwa dni.)
  He's nearly as tall as his father. (On jest prawie tak wysoki, jak jego ojciec.)
  link synonim: almost
 2. blisko, niemal (o ilości czegoś)
  Nearly twenty people died in the fire. (Blisko dwadzieścia osób zginęło w pożarze.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "not nearly"

przysłówek
near = blisko, niedaleko (o odległości w przestrzeni) +4 znaczenia
przymiotnik
near = bliski, pobliski (położony niedaleko) +3 znaczenia
czasownik
near = zbliżyć się, zbliżać się (do jakiegoś miejsca) +3 znaczenia
inne
near to something = blisko czegoś (o odległości) +3 znaczenia
inne