TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"niereagujący" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "niereagujący" po polsku

czasownik
 1. respond ****
  • reagować, zareagować [nieprzechodni]
   She didn't respond to treatment. (Nie reagowała na leczenie.)
   The flower didn't respond to the new fertilizer too well. (Kwiat niezbyt dobrze zareagował na nowy nawóz.)
   link synonim: react
 2. react **
  • reagować, zareagować [nieprzechodni]
   I often imagine how people would react to my death. (Często wyobrażam sobie jak ludzie zareagowaliby na moją śmierć.)
   Don't worry, he'll stop crying if you don't react. (Nie martw się, on przestanie płakać, jeśli nie zareagujesz.)
   link synonim: respond
 3. answer , *****
  • odpowiadać, reagować, zareagować (na coś) [przechodni/nieprzechodni]
   He answered his mother in a rude manner. (On odpowiedział swojej matce w niegrzeczny sposób.)
   I tried to talk to him, I even poked him but he didn't answer. (Próbowałem z nim porozmawiać, nawet go szturchnąłem, ale on nie zareagował.)
   Did you steal his wallet? Answer me! (Czy ukradłeś jego portfel? Odpowiedz mi!)
   I asked her about her exams but she didn't answer me. (Zapytałem ją o jej egzaminy, ale mi nie odpowiedziała.)
phrasal verb
 1. answer back