Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"mieć zawroty głowy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "mieć zawroty głowy" po polsku

mieć zawroty głowy

 1. feel dizzy , feel giddy , be giddy  
  I feel dizzy. Could you help me, please? (Mam zawroty głowy. Możesz mi pomóc, proszę?)
  If I don't get enough sleep, I often feel dizzy during the day. (Jeżeli się nie wyśpię, często mam zawroty głowy w ciągu dnia.)
obrazek do "dizziness" po polsku
rzeczownik
 1. dizziness  
  I felt a slight dizziness. (Czułem lekkie zawroty głowy.)
  I suppose that might account for the dizziness. (Przypuszczam, że to może wyjaśniać zawroty głowy.)
  link synonim: giddiness
 2. vertigo
 3. giddiness  
  link synonim: dizziness
 4. head rush
 5. vertiginous symptoms  
 6. dizziness and giddiness  
 7. dizzy feeling  
 8. faintness  

Powiązane zwroty — "mieć zawroty głowy"

rzeczownik

"mieć zawroty głowy" — Słownik kolokacji angielskich

feel dizzy kolokacja
 1. feel czasownik + dizzy przymiotnik = mieć zawroty głowy
  Bardzo silna kolokacja

  The notes were no longer there, and I felt dizzy.

feel giddy kolokacja
 1. feel czasownik + giddy przymiotnik = mieć zawroty głowy
  Luźna kolokacja

  Not so long ago, she would have felt giddy and flattered.