PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"feel giddy" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "feel giddy" po angielsku

feel dizzy
feel giddy
be giddy

  1. mieć zawroty głowy
    I feel dizzy. Could you help me, please? (Mam zawroty głowy. Możesz mi pomóc, proszę?)
    If I don't get enough sleep, I often feel dizzy during the day. (Jeżeli się nie wyśpię, często mam zawroty głowy w ciągu dnia.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"feel giddy" — Słownik kolokacji angielskich

feel giddy kolokacja
  1. feel czasownik + giddy przymiotnik = mieć zawroty głowy
    Luźna kolokacja

    Not so long ago, she would have felt giddy and flattered.