"feel giddy" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "feel giddy" po angielsku

feel dizzy
feel giddy
be giddy

 1. mieć zawroty głowy
  I feel dizzy. Could you help me, please? (Mam zawroty głowy. Możesz mi pomóc, proszę?)
  If I don't get enough sleep, I often feel dizzy during the day. (Jeżeli się nie wyśpię, często mam zawroty głowy w ciągu dnia.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"feel giddy" — Słownik kolokacji angielskich

feel giddy kolokacja
 1. feel czasownik + giddy przymiotnik = mieć zawroty głowy
  Luźna kolokacja

  Not so long ago, she would have felt giddy and flattered.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo