"manipulant" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "manipulant" po polsku

manipulant

rzeczownik
 1. manipulator
 2. player *****
  • manipulant, oszust, krętacz  AmE slang
   I wouldn't trust this player if I were you. (Nie ufałbym temu krętaczowi na twoim miejscu.)
   Don't believe him, he's a player - he must be cheating. (Nie wierz mu, to manipulant - na pewno oszukuje.)
   I know that he's a player but I'm watching his every move - he won't lie to me. (Wiem, że to oszust, ale obserwuję każdy jego ruch - nie okłamie mnie.)
 3. smooth operator

"manipulant" — Słownik kolokacji angielskich

smooth operator kolokacja
 1. smooth przymiotnik + operator rzeczownik = kombinator, manipulant, lawirant, bajerant
  Luźna kolokacja

  Rupert was a very smooth operator, and knew exactly what he was doing.

powered by  eTutor logo