"kontrowersyjny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kontrowersyjny" po polsku

kontrowersyjny

przymiotnik
 1. controversial **  
  It was a controversial decision. (To była kontrowersyjna decyzja.)
  Topics such as religion and politics are always controversial. (Tematy takie jak religia i polityka są zawsze kontrowersyjne.)
  Find someone who enjoys discussing controversial topics. (Znajdź kogoś komu sprawia przyjemność omawianie kontrowersyjnych tematów.)
 2. hot , **** , także: hawt AmE dialekt
  • kontrowersyjny, gorący (np. temat) potocznie
   That's a very hot topic, you should write an article about it. (To bardzo kontrowersyjny temat, powinieneś napisać o tym artykuł.)
   We won't discuss these hot topics. (Nie będziemy dyskutowali kontrowersyjnych tematów.)
   zobacz także: heated, burning, biting
 3. contentious
 4. daring
  • prowokujący (np. film), wyzywający (np. ubiór), kontrowersyjny (o rzeczy budzącej silne emocje)
   His daring, new movie turned out to be very successful. (Jego nowy prowokujący film okazał się być bardzo udany.)