"controversy" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "controversy" po angielsku

controversy **

rzeczownik
  1. kontrowersja [policzalny lub niepoliczalny]
    This is where controversy takes over. (Tutaj zaczyna się kontrowersja.)
    I shall keep out of controversy, and just give my own facts. (Będę się trzymał z dala od kontrowersji, i po prostu podam moje własne fakty.)
    I'm not a newspaper man who strives for controversy. (Nie jestem gazeciarzem który dąży do kontrowersji.)
    When discussing religion it is almost impossible to avoid controversy. (Podczas dyskusji o religii prawie niemożliwym jest uniknięcie kontrowersji.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.